Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA PALMOVÚ NEDEĽU 24.-31.03.2024

dvere do kostolaOZNAMY na Palmovú nedeľu_B  24.-31.03.2024

Odpoveď