Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY na 4.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 28.01.-04.02.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 4.NvCO_B  28.01.-04.02.2024

Odpoveď