Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY na 3.NEDEĽU v CEZROČNOM OBDOBÍ 21.-28.01.2024

dvere do kostolaOZNAMY na 3.NvCO_B  21.-28.01.2024

Odpoveď