Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

LOGOPEDICKÝ TEST NA TESTOVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY U BILIGVÁLNYCH DETÍ VO VEKU 3-6 ROKOV

APVV_Leták_BILI (1)APVV_Leták_BILIProsba z Univerzity Komenského v Bratislave

V čase 2. až 5. decembra pricestujú 3 logopedičky, ktoré pôsobia na Katedre logopédie v Bratislave do Londýna. Hľadajú do svojho výskumu deti od 3 do 6 rokov. Tvoria nový logopedický test na hodnotenie slovnej zásoby. Taký test na Slovensku chýba a je nevyhnutný na diagnostiku vývinovej jazykovej poruchy u detí.

Testovanie detí bude prebiehať hravou formou a trvá približne 30 minút. Kto by mal záujem zapojiť sa do výskumu, nech kontaktuje priamo logopedičky na adrese: zubakova@fedu.uniba.sk (rodičia môžu zapísať deti po nedeľnej sv. omši v sakristii kostola u sekretárky, aby sme vedeli predbežný záujem, napr. len meno rodiča a dieťaťa, vek dieťaťa a mail. adresu – žiadne osobné údaje). 

Logopedičky budú prítomné, aj priamo tu v našom kostole, v nedeľu 3. 12. Kto by mal záujem, môže absolvovať testovanie priamo v našej farnosti po sv. omši. Logopedičky ako poďakovanie za Vašu spoluprácu Vám ponúkajú možnosť krátkej konzultácie, ak máte otázky ohľadom vývinu reči vašich detí a bilingválnej výchovy. Všetky tri pôsobia, okrem univerzity, aj priamo v logopedickej praxi.

Mgr. Martina Zubáková Peregrinová, PhD.

Department of Communication Disorders

Faculty of Education
Comenius University in Bratislava
Šoltésovej 4
811 08 Bratislava

Slovakia

APVV_Leták_BILI (1)

Odpoveď