Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 33. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 19. – 26. 11. 2023

dvere do kostolaOZNAMY NA 33.NvCO_A  19.-26.11.2023

Odpoveď