Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 32. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 12. – 19. 11. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 32.NvCO_A  12.-19.11.2023

Odpoveď