Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 30. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 29. 10. – 05. 11. 2023

Odpoveď