Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODEROVANÁ ADORÁCIA K BSJ NA PRVÝ PIATOK PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

SVIATOSŤ OLTÁRNA 1Srdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý piatok 3. novembra 2023 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 19.30 hod.)

Príď, eucharistický Pán čaká aj na Teba, aby Ti daroval svojho Ducha.

Odpoveď