Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 27. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 08. – 15. 10. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 27.NvCO_A  08.-15.10.2023

Odpoveď