Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 13. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 02. – 09. 07. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 13.NvCO_A  02.-09.07.2023

Odpoveď