Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ „A“ 25. 06. – 02. 07. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 12.NvCO_A   25.06.-02.07.2023

Odpoveď