Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PRIKÁZANÝ SVIATOK SV.PETRA A PAVLA A INÉ OMŠE V TOMTO TÝŽDNI

sv.omša Tento týždeň budú pridané sväté omše:

–       v pondelok bude svätá omša ako zvyčajne    o 19.30

–       vo štvrtok 29.6. o 19.30 na prikázaný sviatok  sv. Petra a Pavla, apoštolov 

–       v piatok 30.6. o 19.00 !!!. Po svätej omši sa bude upratovať kostol.

–      Budúcu nedeľu 2. júla bude sv. omša v riadnom čase o 14.00 a budeme sláviť slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov.

Odpoveď