Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 11. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 18. – 25. 06. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 11.NvCO_A   18.-25.06.2023

Odpoveď