Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU KRISTOVHO TELA A KRVI “A” 11. – 18. 06. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. NAJSV.KRISTOVHO TELA A KRVI_A  11.-18.06.2023

Odpoveď