Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO “A” 28.05.-04.06.2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO_A  28.05.-04.06.2023

Odpoveď