Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 7. NEDEĽU VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ „A“ 21. – 28. 05. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 7.VEĽKONOČNÁ nedeľa_A  21.-28.05.2023

Odpoveď