Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 6. NEDEĽU VO VEĽKONOČNOM OBDOBÍ „A“ 14. – 21. 05. 2023

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 6.VEĽKONOČNÁ nedeľa_A  14.-21.05.2023

Odpoveď