Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA PALMOVÚ NEDEĽU 02. – 09. 04. 2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. PALMOVÁ NEDEĽA_A  02.-09.04.2023

Odpoveď