Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 5. NEDEĽU V PÔSTNOM OBDOBÍ 26. 03. – 02. 04. 2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 5.pôstna_A   26.03.-02.04.2023

Odpoveď