Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 3. NEDEĽU V PÔSTNOM OBDOBÍ 12.–19.03.2023

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 3.pôstna_A  12.-19.03.2023

Odpoveď