Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 1. NEDEĽU V PÔSTNOM OBDOBÍ 26. 02. – 05. 03. 2023

 

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 1.pôstna_A   26.02.-05.03.2023

Odpoveď