Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 31. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 30. 10. – 06. 11. 2022

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 31.NvCO_C  30.10.-06.11.2022

Odpoveď