Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 28. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 09. – 16. 10. 2022

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 28.NvCO_C  09.-16.10.2022

Odpoveď