Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 25. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 18. – 25. 09. 2022

dvere do kostola

OZNAMY a LITURGIA SV.O. 25.NvCO_C  18.-25.09.2022

Odpoveď