Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 16. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 17.–24.07.2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 16.NvCO_C  17.-24.07.2022

Odpoveď