Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU SVÄTÝCH CYRILA A METODA 03. – 10. 07. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. sv.Cyrila a Metoda_C    03.-10.07.2022

Odpoveď