Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA PATRÓNOV EURÓPY A SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

Cyril a Metod_1Dňa 3. júla 2022 (nedeľa) o 13.00 hod. budeme sláviť sviatok sv. Cyrila a Metoda, Patrónov Európy a našich národných patrónov a slovanských vierozvestov v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph.

 Všetkých vás na túto slávnosť srdečne pozývame.

K slávnostnej liturgii sú potrební ľudia, ktorí by si zastali svoju úlohu a službu:

  • obetný sprievod v počte 6 osôb
  • vlajkonosičov do procesie v počte 3 osoby
  • obsluhu na prípravu pohostenia pre účastníkov bohoslužby
  • miništrantov – nácvik o 12.00 hod. v nedeľu v Church Hall

Ochotní dobrovoľníci sa môžu prihlásiť po skončení dnešnej svätej omše u sekretárky Daniely Brachovej.

Po svätej omši vás všetkých pozývame k malému občerstveniu.

 

 

 

 

Odpoveď