Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE 12. – 19. 06. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE_C    12.-19.06.2022

Odpoveď