Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA NEDEĽU ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO 05. – 12. 06. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. ZOSLANIE DS_C 05.-12.06.2022

Odpoveď