Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 7. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 29. 05. – 05. 06. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 7.VEĽKONOČNÁ_C  29.05.-05.06.2022

Odpoveď