Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY 2. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU 24. 04. – 01. 05. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. 2.VEĽKONOČNÁ_C  24.04.-01.05.2022

Odpoveď