Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA PALMOVÚ (KVETNÚ) NEDEĽU 10. – 17. 04. 2022

dvere do kostolaOZNAMY a LITURGIA SV.O. PALMOVÁ NEDEĽA_C  10.-17.04.2022

Odpoveď