Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA PRED VEĽKONOČNÝMI SVIATKAMI 2022

spoveďVysluhovanie sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami 2022

Odpoveď