Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODEROVANÁ ADORÁCIA ZA MIER VO SVETE PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

poklonaSrdečne pozývame všetkých na moderovanú prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho a za MIER VO SVETE. Poklona začína hneď po skončení svätej omše na prvý piatok 4. marca 2022 o 20.00 hod. (sv. omša začína o 19.30 hod.)

Príď, eucharistický Pán čaká aj na Teba, aby Ti daroval svojho Ducha.

Odpoveď