Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POPOLCOVÁ STREDA

pôst_1Tento deň je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu.

V stredu 2. marca 2022 začína Cirkev na celom svete sláviť pôstne obdobie. Je to čas pokánia a obrátenia. V tento deň budeme sláviť sv. omšu o 19.30 hod. spoločne s anglickou farnosťou. Požehnanie popola a značenie popolom na čelo kajúcnika sa vkladá do omše po evanjeliu a homílii. Úkon kajúcnosti sa vynecháva, lebo ho nahrádza obrad značenia popolom.

Cirkev nás vyzýva na pokánie slovami Ježiša Krista: „Kajajte sa a verte evanjeliu!“ V evanjeliu sv. Matúša je táto výzva spojená s myšlienkou priblíženia sa nebeského kráľovstva. Uveriť evanjeliu znamená vlastne prijať božie kráľovstvo. Pokánie je podmienkou toho, aby sme sa stali schopnými prijať Boha. Patrí to k podstate kresťanstva.

Základnými atribútmi tohto obdobia sú pôst, modlitba a almužna.

Značenie popolom na čelo kajúcnika sa koná v liturgii svätej omše o 19.30 hod. Svätá omša bude v anglicko-slovenskom jazyku spoločne s anglickou farnosťou.

Odpoveď