Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 2. NEDEĽU PO NARODENÍ PÁNA 02. – 09. 01. 2022

dvere do kostolaOZNAMY NA 2.NEDEĽU po NARODENÍ PÁNA_C  02.-09.01.2022

Odpoveď