Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

NEDEĽA SVÄTEJ RODINY 26. 12. 2021 – 02. 01. 2022

dvere do kostolaSVÄTEJ RODINY_C  26.12.2021-02.01.2022

Odpoveď