Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA „C“ 19. – 26. 12. 2021

dvere do kostola4.ADVENTNÁ_C 19.-26.12.2021

Odpoveď