Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne počas novoročných sviatkov 2022

spovedanieVysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby počas novoročných sviatkov 2022

Odpoveď