Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM v Londýne počas vianočných sviatkov 2021

spovedanieVysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby počas vianočných sviatkov 2021

Odpoveď