Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA „B“ 21. – 28. 11. 2021

dvere do kostola34.NvOcR_B – KRISTA KRÁĽA  21.-28.11.2021

Odpoveď