Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 07. – 14. 11. 2021

dvere do kostola32.NvOcR_B  07.-14.11.2021

Odpoveď