Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POĎAKOVANIE ZA ZBIERKU NA MISIE

misijná nedeľaMotto:

„Lebo my nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ (Sk 4,20)

Touto cestou chce SCM v mene Pápežských misijných diel na Slovensku (PMD) poďakovať za zbierku na misie. Zbierka vyniesla sumu £ 448.50.

Suma bude prevedená na účet PMD.

Odpoveď