Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 17. – 24. 10. 2021

dvere do kostola

29.NvOcR_B  17.-24.10.2021

Odpoveď