Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 26. 09. – 03. 10. 2021

dvere do kostola

26.NvOcR_B  26.09.-03.10.2021

Odpoveď