Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 22. 08. – 26. 09. 2021

dvere do kostola21.NvOcR_B  22.08.-26.09.2021

Odpoveď