Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

18., 19. a 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 01. – 22. 08. 2021

dvere do kostola18., 19. a 20.NvOcR_B  01.-22.08.2021

Odpoveď