Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KANCELÁRIA SCM – DOVOLENKA / OFFICE OF SCM – HOLIDAY

kanceláriaOd 1. augusta až do 21. septembra 2021

kancelária SCM 

pre čerpanie dovolenky

nebude v prevádzke 

a nebudú sa vybavovať  

žiadne administratívne záležitosti.

Na vaše emaily budeme odpovedať po 21. septembri 2021.

 

SCM office will not be in operation due to taking a vacation

and no administrative matters will be dealt with.

We will respond to your emails after September 21, 2021.

We will respond to your emails after September 21, 2021.

Odpoveď