Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 18. – 25. 07. 2021

dvere do kostola16.NvOcR_B  18.-25.07.2021

Odpoveď