Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 11. – 18. 07. 2021

dvere do kostola15.NvOcR_B  11.-18.07.2021

Odpoveď